Zdobywca 25 nagród Grammy dołączył do zacnego grona. Posłańcami Pokoju ONZ są obecnie m.in. aktor George Clooney, pisarze Paulo Coehlo i Elie Wiesel, dyrygent Daniel Barenboim i wiolonczelista Yo-Yo Ma. Obszarem działania niewidomego od urodzenia Steviego Wondera będzie pomoc niepełnosprawnym.

Posłańcy pokoju to artyści, sportowy i naukowcy, którzy wykorzystują swój talent i pasje, aby promować działania ONZ poprzez wystąpienia publiczne i kontakty z mediami. Jak podkreśla Ban Ki Mun, sekretarz generalny ONZ, Stevie Wonder jest "przykładem dla młodych ludzi na całym świecie, jak wiele można osiągnąć pomimo fizycznych ograniczeń".

Tytuł "Posłańca pokoju" przyznawany jest na trzy lata. Laureat, wspierany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ma dbać o poprawę jakości życia milionów ludzi na całym świecie .