Uczniowie chcieli radiowęzeł, a gmina ładne przystanki autobusowe. W Słupcy w Wielkopolsce doszło do współpracy: uczniowie dostali od samorządu sprzęt do grania i do malowania.

Kolejne przystanki autobusowe zmieniają kolory, a mieszkańcy nie mogą się nadziwić, że dokonują tego uczniowie gimnazjum w swoim wolnym czasie.

Wolnym od lekcji i oczywiście od pracy w szkolnym radiu.

Trzy przystanki zmieniły już swój wygląd, a kolejnych kilkanaście będzie pomalowanych do końca roku. W gimnazjum w Drążnej koło Słupcy był Łukasz Wysocki.