Chcieli mieć ciepło w mieszkaniach, w zamian będą słyszeć śpiew ptaków. Z powodu okresu lęgowego wróbli przerwano prace remontowe w jednym z bloków w Zabrzu. Jego mieszkańcy, którzy od kilkunastu lat czekają na docieplenie mieszkań, decyzją inspektora nadzoru budowlanego są oburzeni.

Z oburzonymi mieszkańcami i Tadeuszem Podmagórskim z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach rozmawia Tomasz Bandura

Jeśli tylko pogoda pozwoli, prace remontowe w zabrzańskim bloku będą kontunowane jesienią.