Amerykańskie władze zawarły ugodę z Microsoftem. W ubiegłym roku ten koncern komputerowy został uznany winnym praktyk monopolistycznych i zajrzało mu w oczy widmo podziału na dwie niezależne części. Koncern odwołał się od tego wyroku. W efekcie gigant z Redmond zawarł ugodę z amerykańskimi władzami.

Dzięki ugodzie montownie komputerów zyskają możliwość instalowania oprogramowania innych producentów, niż Microsoftu. Firmy softwarowe będą też mogły wprowadzać do systemu operacyjnego Windows własne programy. Koncern nie będzie już mógł wprowadzać do umów z klientami klauzul wyłączności na korzystanie sprzętu i oprogramowania wyłącznie ze znaczkiem Microsoftu. Departament Sprawiedliwości chce utrzymać te restrykcje przez co najmniej 5 lat, z możliwością ich dalszego przedłużenia.

22:55