Sejmowa komisja do spraw służb specjalnych rekomendowała ograniczenie działań Służby Kontrwywiadu Wojskowego w związku z wyciekiem tajnych dokumentów z SKW. Ma to zminimalizować straty SKW do czasu wyjaśnienia, gdzie mogły trafić te materiały.