Policyjny psycholog śledczy współautorem książki o zbrodniach. Zatytułowano ją "Zbrodnia niedoskonała". To jedyna taka pozycja w kraju. Policyjny psycholog z Katowic- Bogdan Lach- opisuje w niej kilkanaście, z około dwustu spraw, którymi się zajmował. Jego portrety psychologiczne wykorzystywano szukając zabójców, podpalaczy, złodziei. Osobę, która takie portrety tworzy nazywa się profilerem.

rozmawiam z policyjnym psychologiem śledczym- profilerem