Poszli na zwolnienia, badania lub honorowo oddawali krew. Polscy policjanci tak, jak zapowiadali… zaprotestowali. W Zachodniopomorskiem na służbę nie przyszło blisko 100 policjantów. To przede wszystkim funkcjonariusze referatów patrolowo-interwencyjnych.

Początkowo Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie informowało jedynie o 5 policjantach, którzy poszli na zwolnienia. Policjanci, z którymi rozmawiałem, nazwali to próbą utajnienia faktycznych rozmiarów protestu. Potem Biuro informowało o 30, a wkrótce o ponad 70 policjantach, którzy przyłączyli się do akcji protestacyjnej. Teraz wiadomo, że liczba wzrosła do blisko 100. Czy to ostateczny bilans, nie wiadomo...

Jeżeli masz informacje o proteście napisz p.zuchowski@rmf.fm