"Rząd, Sejm i Senat powinny podjąć działania ustawodawcze w celu usunięcia tych wadliwości prawnych, których zaistnienie zostało potwierdzone w wyroku Trybunału w Luksemburgu" - mówiła I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, komentując wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. TSUE - odpowiadając na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego - orzekł, że to Sąd Najwyższy ma zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dot. przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Zdaniem TSUE, gdyby SN uznał, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem unijnego Trybunału - przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dot. przejścia sędziów SN w stan spoczynku.

Co więcej, można się spodziewać, że skoro Sąd Najwyższy miał wątpliwości co do niezależności Izby Dyscyplinarnej z powodu jej powołania z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, to oceni również sposób powoływania członków KRS - a co za tym idzie: wszystkich sędziów rekomendowanych przez Radę.


Prof. Gersdorf o konieczności "zapobieżenia pojawieniu się stanu niepewności prawnej czy wręcz chaosu prawnego"

Komentując wyrok unijnego Trybunału, Pierwsza Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf podkreśliła, że "TSUE wydał kluczowy wyrok dla polskiego sądownictwa, dla oceny zmian w nim dokonanych, ale również bardzo ważny i brzemienny w skutkach dla całej Wspólnoty Europejskiej, europejskiego systemu wartości".

Zaznaczyła również, że "wydanie przez Sąd Najwyższy stosownych orzeczeń - choć będzie dokonywane bez zbędnej zwłoki - jednak wymaga czasu i nie będzie się to działo z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień".

W celu zapobieżenia pojawieniu się stanu niepewności prawnej czy wręcz chaosu prawnego, rząd, Sejm i Senat powinny podjąć działania ustawodawcze w celu usunięcia tych wadliwości prawnych, których zaistnienie zostało potwierdzone w wyroku Trybunału w Luksemburgu. Wymaga tego stan praworządności w Polsce, którego stabilność, na skutek wprowadzonych zmian, jest od dłuższego czasu zachwiana - podkreśliła prof. Gersdorf.

Zaznaczyła, że "należy wypracować rozwiązania, które rozpoczną proces odbudowy zaufania do KRS i sądów z Sądem Najwyższym na czele".

Trzeba to uczynić ze względu na dobro Polski (...) dla Polek i Polaków - stwierdziła.

Rzecznik SN o KRS: "Odpowiedzialne byłoby powstrzymanie się od działań w tej chwili"

Również rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski mówił o konieczności przygotowania ustaw naprawczych, co - w jego ocenie - byłoby szybsze i skuteczniejsze niż oczekiwanie na wyrok SN, który tej chwili czeka na ponowne przekazanie dokumentów z TSUE.

Laskowski podkreślił także, że KRS powinna zaczekać z dalszymi działaniami do momentu wyjaśnienia sytuacji.

Wydaje mi się, że odpowiedzialne byłoby powstrzymanie się od działań w tej chwili - a najbardziej odpowiedzialne byłoby dojście do jakiegoś rozsądnego rozwiązania w drodze ustawowej, co - jak wiemy - może nastąpić bardzo szybko - skwitował rzecznik SN.