Premier Marek Belka zapowiedział na dziś odtajnienie i upublicznienie na wniosek sztabu Włodzimierza Cimoszewicza oświadczeń majątkowych marszałka Sejmu.

Przypomnijmy, sobotnia \"Rzeczpospolita\" napisała, że w tajnych pomieszczeniach Kancelarii Premiera znajdują się aż trzy MSZ-owskie poufne oświadczenia majątkowe Cimoszewicza za 2001 rok.

Są to: kopia oświadczenia z 22 stycznia oraz oświadczenia z 2 kwietnia i z 20 kwietnia 2002 roku. Ma to być dodatkowe oświadczenie, w którym Cimoszewicz informuje, że zbył akcje firmy Business Managment Consulting SA. Sam Cimoszewicz dotychczas twierdził, że w MSZ składał jeden dokument.

Cimoszewicz, gdy został ministrem spraw zagranicznych w październiku 2001 roku zataił w oświadczeniu majątkowym posiadanie akcji PKN Orlen, a po objęciu funkcji ministra, zwlekał ze złożeniem oświadczenia. Posłuchaj relacji Przemysława Marca: