Zadawanie prac domowych niezgodne z prawem? Rzecznik Praw Ucznia ma wątpliwości, czy zadania domowe są legalne. Uważa, że szkoła jest urzędem i wszystkie prace z nią związane powinny być wykonywane w ramach godzin jej pracy- w tym zadania, które uczniowie wykonują w domu. Sprawa trafiła do rozpoatrzenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyrektorzy szkół na temat pomysłu Rzecznika Praw Ucznia

Rodzicie również nie widzą sensu w propozycji RPU

Komentarze uczniów z lubelskich szkół