W zamian za seks przyjęcie do pracy w wojsku. Szef Wojskowej komendy uzupełnień w Olsztynie złożył niemoralną propozycję kandydatce do pracy w sekretariacie. Kobieta doniosła na niego do żandarmerii wojskowej. Podpułkownik Jerzy G. usłyszał już zarzuty

MĘŻYCZNA W TRAKCIE PRZESŁUCHANIA PRZYZNAŁ SIĘ DO WINY. POTWIERDZIŁ, ŻE W TRAKCIE NABORU NA STANOWISKO SEKRETARKI ZAPROPONOWAŁ KOBIECIE UDOSTĘPNIENIE ODPOWIEDZI DO TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH CO MIAŁO JEJ ZAGWARANTOWAĆ ZDOBYCIE PRACY. ZASUGEROWAŁ JAKIEGO DOWODU WDZIĘCZNOŚĆI OCZEKUJE OD MŁODEJ KANDYDATKI.

WOJSKOWI ŚLEDCZY SPRAWDZAJĄ, CZY TA NIEMORALNA PROPOZYCJA STANOWIŁA ODOSOBNIONY PRZYPADEK CZY KOMENDANT WKU MIAŁ TENDENCJE DO TAKICH ZACHOWAŃ. TRWAJĄ WŁASNIE PRZESŁUCHANIA POZOSTAŁYCH BLISKO 40 KANDYDATEK KTÓRE STARAŁY SIĘ O PRACE, ORAZ TYCH KOBIET KTÓRE JUŻ PRACUJĄ W OLSZTYŃSKIEJ WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ.

KOMENDANT WKU ZOSTAŁ ZAWIESZONY W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH.