Trzy 200-letnie, drewniane budynki kryte strzechą wieku, spłonęły Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Strażakom udało się ograniczyć zniszczenia tylko do tych zabudowań. Straty i tak są jednak niepowetowane.