Do Komisji Europejskiej dotarł złożony wczoraj polski wniosek o przyznanie pomocy finansowej z unijnego Funduszu Solidarności. Teraz Komisja rozpatrzy wniosek, a przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na: odbudowę wodociągów, kanalizacji, dróg i mostów zniszczonych podczas powodzi.

Straty, które spowodował żywioł to prawie 3 miliardy euro łącznie ze stratami w rolnictwie. Poszkodowanych zostało około 266 tysięcy osób. Ponadto - według MSWiA - konieczne będzie wyremontowanie 1160 km dróg krajowych i 59 mostów oraz zlikwidowanie 111 osuwisk.

Z unijnych dotacji nie będą mogły korzystać poszkodowane osoby, a całość środków trafi do samorządów.