Nietypowe usługi -- terapię psychologiczną w Internecie, świadczy

pewna firma w Vancouver. O poradę w cyberprzestrzeni może się zwrócić

każdy kto ma kłopoty zawodowe, osobiste lub takie, które wymagają

natychmiastowej pomocy. Każdy pacjent musi wpierw być zbadany osobiście

przez swego miejscowego lekarza, zanim eksperci z Vancouver będą

starali się go leczyć.