W Poznaniu powstał pierwszy w Polsce, Specjalny Zespół Interwencji Kryzysowej.

Psychologowie, pracownicy socjalni i prawnicy będą pomagać ofiarom przestępstw i wypadków oraz ich rodzinom. Wszystko to w oparciu o Kartę Praw Ofiary, którą w ubiegłym roku podpisała minister sprawiedliwości Hanna Suchocka. O szczegółach przedsięwzięcia, specjalnie dla Was opowie Katarzyna Maćkowska:

Wiadomości RMF FM 10:45