Sto nowych szkół powstanie na terenie byłej Jugosławii dzięki pomocy

pierwszych dam z całego świata, które przybyły do Warszawy na zaprosze-

nie Jolanty Kwaśniewskiej. Szkoły będą niezwykłe, bo będą się w nich

uczyć dzieci z różnych krajow. "To może nauczyć najmłodszych

mieszkańców Bałkanów tolerancji", uważają panie prezydentowe i królowe

uczestniczące w konferencji "O uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu".

"MIRRA"