Kierowcy TIR-ów i autokarów będą pracować krócej. Sejm przyjął ustawę o czasie pracy kierowców, która ściśle określa ile godzin można spędzić za kółkiem i jak często trzeba robić przerwy. Do tej pory czas pracy kierowców regulował kodeks pracy, który dopuszczał jazdę ponad 12-godzinną i w ogóle nie mówił o przerwach.

Teraz kierowca będzie mógł prowadzić tylko 9 godzin na dobę, przy czym po czterech i pół godzinach jazdy musi zrobić 45-minutową przerwę. Łącznie w ciągu miesiąca kierowcy będą mogli jeździć przez 180 godzin. Te przepisy z jednej strony przystosowują polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej, a z drugiej mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. „W związku z tym, że ilość wypadków na polskich drogach stale rośnie i około 75% tych wypadków spowodowanych jest przez kierujących pojazdami, sądzę, że ta ustawa również przyczyni się do zmniejszenia ilości wypadków drogowych, szczególnie tych, których kierowcy prowadzą pojazd nadmiernie długo i nie przestrzegają przerw w czasie jazdy” - mówi poseł Józej Korpak, który współtworzył ustawę. Nad przestrzeganiem przepisów ustawy będzie czuwała Inspekcja Transportu Drogowego, która będzie powołana na podstawie ostatnio uchwalonej przez sejm ustawy.

Foto Archiwum RMF

23:30