Były prezydent Chin został pozwany do sądu w Brukseli przez 6 członków prześladowanego przez chińskie władze ruchu Falun Gong. Skarżący zarzucają prezydentowi ludobójstwo.

Terror skierowany przeciwko Falun Gong znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie morderstw czy osób, które trafiły do więzienia. To, co Jiang zaczął stosować w lipcu 1999 roku, trzeba określić jako straszliwe ludobójstwo, które ma na celu nie tylko fizyczną eliminację od 70- do stu milionów osób za ich przekonania, ale dąży do unicestwienia tych przekonań - mówią członkowie Falun Gong, ruchu, który właśnie za rządów Jianga został wyjęty spod prawa.

Oskarżenie przeciwko Jiangowi trafiło do sądu, mimo że Belgia znacznie ograniczyła prawo, umożliwiające skarżenie przywódców innych państw. Teraz może to zrobić tylko obywatel Belgii lub długoletni mieszkaniec tego kraju i to pod ściśle określonymi warunkami.

09:20