Jest wyrok w sprawie mężczyzny, który świadmie nie złożył oświadczenia lustracyjnego. Chodzi o jednego z pracowników Politechniki Częstochowskiej. Mężczyzna, który miał przejść na emeryturę, wiosną nie złożył lustracyjnego oświadczenia. Rektor uczelni zwolnił go za to dyscyplinarnie z pracy. Mężczyzna oddał sprawę do sądu, który po kilku miesiącach wydał wyrok...

ogłoszenie wyroku w sprawie niepodporządkowania się ustawyie lustracyjnej. Prawnik Politechniki Śląskiej nie chciał komentować wyroku. W częstowchowskim sądzie był Marcin Buczek