Najwyższe polskie odznaczenia - Ordery Orła Białego - mają otrzymać w niedzielę: brytyjski historyk Norman Davies, prof. Jerzy Buzek oraz pierwszy prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz. To nieoficjalna lista nazwisk, do której dotarła Polska Agencja Prasowa.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, w tym Orderów Orła Białego, odbędą się jutro rano w Pałacu Prezydenckim.

Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Został ustanowiony w 1705 r., a reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za zasługi cywilne i wojskowe dla Polski. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz wysokiej rangi przedstawiciele innych państw.

Wybitny historyk

Norman Davies urodził się w 1939 roku w Bolton w północnej Anglii. Studiował w Oksfordzie, Grenoble, Perugii i Sussex. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Polska zajmuje szczególne miejsce w twórczości Daviesa. Jest on autorem takich monumentalnych dzieł jak: "Boże igrzysko" (Historia Polski w dwóch tomach), "Serce Europy" (Krótka Historia Polski), "Europa", "Mikrokosmos" (historia Wrocławia) czy "Powstanie '44" (książka o powstaniu warszawskim).

Były premier i szef Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek urodził się w 1940 r. w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Później pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Opinia publiczna poznała Buzka w 1997 r. - po zwycięskich dla Akcji Wyborczej Solidarność wyborach parlamentarnych. Mało znany działacz został wtedy desygnowany na premiera. Był pierwszy po 1989 roku szefem rządu, który wytrwał na stanowisku przez całą kadencję. Jego rząd wprowadził cztery duże reformy: emerytalną, zdrowia, administracji i oświaty.

W 2004 r. Buzek został posłem do Paramentu Europejskiego z listy PO. W lipcu 2009 r. wybrano go na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Funkcję tę pełnił do stycznia 2012 roku.

Prawnik, polityk, sędzia

Profesor Adam Strzembosz urodził się w Warszawie. Był prawnikiem, sędzią, wiceministrem sprawiedliwości i pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Pełnił również funkcję przewodniczącego Trybunału Stanu.

Podczas obrad Okrągłego Stołu Strzembosz kierował pracą podzespołu ds. prawa i sądów. Następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie.