Olsztyński samorząd lekarski ostrzega przed deficytem specjalistycznej kadry medycznej. Otwarcie nowych rynków pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że wielu lekarzy jest zainteresowanych wyjazdem za granicę.

Izba Lekarska na początek chce ustalić, ilu lekarzy zamierza wyjechać z kraju. W tym celu przygotowano specjalną ankietę, w której lekarze odpowiedzą m.in. na pytania: Czy ma zamiar wyjechać, czy myśli o tym; jeżeli tak, do jakiego kraju i jakie są tego powody - mówi przedstawiciel samorządu lekarskiego.

Na razie jednak dyrektorzy olsztyńskich szpitali nie przejmują się specjalnie ostrzeżeniami Izby Lekarskiej i nie wierzą w masowe wyjazdy polskich specjalistów za granicę. Być może dlatego że niebezpieczeństwo to jest niewidoczne – przecież lekarze nie muszą się chwalić swoim pracodawcom, że zamierzają opuścić kraj. Praktycznie mogą o tym powiadomić z dnia na dzień.