Sędzia Włodzimierz Olszewski, były prezes Krajowej Rady Sądownictwa i członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, będzie nowym Rzecznikiem Interesu Publicznego. Zastąpi on po upływie kadencji Bogusława Nizieńskiego.

Nowy rzecznik swoją kadencję rozpocznie 1 stycznia 2005 r., jednak już teraz prezes Sądu Najwyższego prof. Lech Gardocki wręczył powołanie Olszewskiemu, który jest czynnym sędzią Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Rzecznik Interesu Publicznego jest swego rodzaju prokuratorem, który bada oświadczenia lustracyjne osób publicznych, m.in. kandydatów na prezydenta RP, posłów, senatorów, ministrów, adwokatów, prokuratorów, sędziów i osób na kierowniczych stanowiskach w mediach publicznych. Gdy na podstawie przekazanych mu akt służb specjalnych, rzecznik nabierze wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia lustracyjnego, kieruje swój wniosek do Sądu Lustracyjnego.