Dziś w Wiedniu podpisano umowę o wypłacie odszkodowań dla pracowników przymusowych z czasów III Rzeszy.

Austria zawarła takie umowy z sześcioma państwami Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także z Polską. Cały tak zwany „fundusz pojednania” to 6 miliardów szylingów, z czego dla Polaków przeznaczono 550 milionów szylingów (około 160 milionów złotych). Odszkodowania z funduszu otrzyma około 20 tysięcy Polaków. Ma on składać się w połowie z wpłaty z budżetu państwa, drugą połowę dadzą przedsiębiorstwa, które w czasie II Wojny Światowej czerpały zyski z niewolniczej pracy obcokrajowców. Na razie zebrano niewiele ponad 2 miliardy szylingów.

Jednorazowe odszkodowanie za pracę niewolniczą ma wynieść 105 tysięcy szylingów (nieco ponad 30 tys. złotych). Zatrudnieni w przemyśle mają otrzymać 35 tysięcy szylingów (około 10 tys. złotych), a w rolnictwie 20 tysięcy szylingów (niecałe 6 tys. złotych). Kobiety wywiezione do Austrii z dziećmi do 12 roku życia, albo te, które w czasie pobytu w Austrii urodziły dziecko, bądź zmuszone zostały do przerwania ciąży otrzymają dodatkowo po 5 tysięcy szylingów (około 1500 złotych).

10:30