Cudzoziemcy, objęci obowiązkiem wizowym, będą w przyszłości mogli wjeżdżać na obszar Schengen tylko pod warunkiem, że dadzą sobie pobrać odciski palców i przekażą zdjęcie do zeskanowania - informuje w najnowszym numerze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".

Komisja Europejska ma podobno podjąć decyzję w tej sprawie zaraz po letniej przerwie. W nowych wizach zawarta będzie przetworzona cyfrowo informacja o odciskach palców i zdjęciu. Umożliwi to bezbłędne potwierdzenie tożsamości osób, przekraczających granicę, a także sprawdzanie przyjezdnych w skomputeryzowanych kartotekach policyjnych.

Na tzw. obszarze Schengen, obejmującym obecnie 13 państw UE (oprócz W. Brytanii i Irlandii), nie ma kontroli na granicach wewnętrznych. Polska wejdzie w skład tego obszaru najwcześniej w 2006, 2007 roku.

Schengen to małe luksemburskie miasteczko, gdzie 14 czerwca 1985 roku przedstawiciele rządów krajów Beneluksu, Francji i Niemiec zawarli porozumienie o stopniowym zniesieniu kontroli na wspólnych granicach. Porozumienie pozostało otwarte także dla pozostałych państw członkowskich UE, które przystępowały do Schengen w latach ’90.

20:55