W Faktach RMF FM i na RMF24 przez cały dzień będziemy mówić o trikach ubezpieczycieli. Oto nasza lista pojęć związanych z ubezpieczeniami. Choć nie wyczerpują tematu warto mieć o nich pojęcie. Minisłownik pozwala zapoznać się z językiem ubezpieczeń i podstawowymi radami.

Assistance - dodatkowe świadczenia opłacane w całości lub częściowo przez ubezpieczyciela w razie nastąpienia zdarzenia lub szkody określonej w polisie. Listy świadczeń są bardzo zróżnicowane, zatem dowiedz się, co dokładnie jest w ofercie, staraj się ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych potrzeb w Twoim indywidualnym przypadku,  tak by nie płacić za to, czego nie potrzebujesz.

Bonus - zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Stosowana w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako system zniżek, które mogą być negatywne, czyli przybrać formę... zwyżek.

Choroby przewlekłe - choroby układu krążenia, nowotwory, astma, cukrzyca. Przy standardowej polisie wakacyjnej, leczenie tych chorób za granicą najczęściej nie będzie opłacone przez ubezpieczyciela. Znane są przypadki , kiedy ubezpieczyciel odmawiał pokrycia kosztów sprowadzenia do kraju zwłok ubezpieczonego, który zmarł za granicą na zawał. 

Doubezpieczenie - zawarcie dodatkowej umowy, która zmienia jej warunki, najczęściej podnosząc sumę ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna - suma albo procent, określająca stopień pomniejszenia odpowiedzialności ubezpieczalni. Innymi słowy, jeśli stracisz ubezpieczone mienie - ubezpieczalnia pomniejszy wypłatę o określoną w umowie sumę.

Franszyza integralna - Określa kwotę, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę. Chroni ubezpieczyciela przed koniecznością zajmowania się drobnymi odszkodowaniami.

Huragan - wiatr o prędkości i niszczycielskiej sile określonej różnie przez różne zakłady ubezpieczeń.  Jeśli obawiasz się wiatru, sprawdź zatem jego definicję. Jednej z ubezpieczalni wystarcza bowiem prędkość poniżej 40 km/h, ale są takie, które nie oddadzą pieniędzy, jeśli wiatr nie osiągnie 90 km/h. Ponadto warunkiem może być masowość strat, niewykluczone zatem, że jeśli mieszkasz na bezludziu i Twój dom zabierze lokalna trąba powietrzna, możesz nie dostać odszkodowania.

Koszty leczenia (KL) - wbrew pozorom nie obejmują całości kosztów, lecz określoną sumę. Jej przekroczenie powoduje, że musisz płacić sam. Szukaj małych literek, którymi opisana jest suma  kosztów leczenia, bo przeważnie przy standardowej polisie nie przekracza kilkunastu tysięcy euro, co może okazać się sumą niewystarczającą, szczególnie jeśli wyjeżdżasz do kraju, w którym opieka zdrowotna jest droga.

Nadubezpieczenie - ustalenie zawyżonej wartości mienia, czyli powyżej wartości rzeczywistej (nowej). Jeśli dojdzie do szkody, ubezpieczalnia i tak wypłaci odszkodowanie tylko do wartości rzeczywistej.

Niedoubezpieczenie - jak wyżej, ale przy ustaleniu zaniżonej wartości mienia. Przy szkodzie wypłata odszkodowania jest proporcjonalna do sumy ubezpieczenia i rzeczywistej wartości mienia.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NWW) - wypłata w razie uszczerbku na zdrowiu. Określana procentowo w zależności od stopnia uszczerbku. Na przykład całkowita utrata kciuka procent,   pozostałych palców ręki po osiem procent za każdy. Sprawdź definicję uszczerbku, bo na przykład przy wyjazdach na narty, firmy starają się wyłączyć uszkodzenia kolan.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) - święta książka pełna małych literek, które sprawią, że ubezpieczalnia często wypłaci Ci mniej niż Ci się wydaje. Określa szczegółowo np. zakres zdarzeń, które uprawniają Cię do odszkodowania. Otwiera drogę do pomniejszenia lub zniesienia zobowiązań ubezpieczalni. Na przykład przy wypadku drogowym określa stopień redukcji świadczenia w zależności od przekroczenia dozwolonej prędkości, przy kradzieży samochodu na terenie Rosji albo Ukrainy, nie dostaniesz ani grosza. Podobnie może się zdarzyć, jeśli razem z samochodem złodziej ukradnie dowód rejestracyjny. Ubezpieczalnia powinna przekazać OWU klientowi przed podpisaniem umowy.

Sport podwyższonego ryzyka - określenie pozwalające ubezpieczalniom wyłączyć odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uprawiania niebezpiecznej aktywności fizycznej. Uważaj, czy Twoja polisa nie zalicza do takich sportów np. jazdy na snowboardzie.

Stałe elementy wyposażenia - to przedmioty zainstalowane na stałe, podłogi, parkiety, kaloryfery, drzwi i okna, powłoki malarskie. Jeśli zatem ubezpieczysz mury, w razie szkody nie otrzymasz rekompensaty za tynki i tapety, bo te należą już do stałych elementów wyposażenia.

Udział własny - określona w umowie część szkody, jaką pokryjesz z własnej kieszeni. Im wyższy udział własny, tym niższa cena ubezpieczenia, ale w razie szkody może się okazać, że udział własny jest wysoki.

Suma ubezpieczenia - określona w umowie wartość ubezpieczonego mienia. Od niej wylicza się składkę. Oznacza limit odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, ubezpieczalnia nie wypłaci więcej pieniędzy.

Wartość odtworzeniowa - określa taką wysokość odszkodowania, że za wypłacone pieniądze odkupisz identyczny przedmiot. Działa "w obie strony". Na przykład telewizor plazmowy kupiony za 10 tysięcy pięć lat temu, dziś kosztuje 5 tysięcy, ale zdarza się, że wartość przedmiotu wzrasta. W przypadku np. maszyn warto dowiedzieć się, czy wartość odtworzeniowa obejmuje koszty transportu, montażu i instalacji, uruchomienia, które mogą się okazać wyższe niż sama wartość zakupu.

Wartość rzeczywista  - wartość odszkodowania, uzyskana poprzez odjęcie od wartości odtworzeniowej - wartości zależnej od stopnia zużycia. Za zużytą w 90% maszynę dostaniesz zatem dziesiątą część jej wartości odtworzeniowej.

Zalanie - jedna z bardzo płynnych definicji. Może nie obejmować zalania na skutek pozostawienia odkręconego kranu, otwartego okna, awarii instalacji grzewczej, topniejącego śniegu, zalania w wyniku akcji gaśniczej.