Zbojkotowania matur nie wykluczają nauczyciele, którzy muszą za symboliczne pieniądze pracować w komisjach egzaminacyjnych. Muszą, bo taki obowiązek jest zapisany w Karcie Nauczyciela.

Jeszcze dziś związkowcy mają spotkać się z minister w sprawie stawek za pracę przy maturach ustnych.