Sejm uchwalił ustawę zapobiegającą praniu brudnych pieniędzy. Przewiduje ona powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który będzie gromadzić informacje o transakcjach przekraczających 10 tysięcy euro.

Dane o takiej transakcji - między innymi kwota, waluta i szczegółowe informacje o osobie jej dokonującej - przekazywać mają Inspektorowi banki, fundusze emerytalne, kantory, poczta i notariusze. Inspektor będzie mógł wstrzymać transakcję na 2 dni, jeśli wyda mu się podejrzana.

Instytucja zobowiązana (bank, kantor), która przyjmuje zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji o równowartości przekraczającej 10 tysięcy euro, ma obowiązek zarejestrować taką czynność zarówno wtedy, jeśli jest to transakcja pojedyncza, jak i wtedy, gdy jest prowadzona w ramach kilku operacji - jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane. Za celowe nieprzekazanie GIIF informacji może grozić kara nawet 3 lat więzienia. Za odmowę przekazania informacji albo za ich fałszowanie, grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Według danych Ministerstwa Finansów w Polsce pierze się rocznie około 2-3 miliardów dolarów; na świecie - około 600 miliardów.

11:00