3 z 5 polskich rodzin ewakuowanych z Iraku dostały nowe mieszkania. W pięć miesięcy po przyjeździe do Polski mogą opuścić ośrodek dla uchodźców. Mieszkania lokatorskie pochodzą z puli Skarbu Państwa

Dzięki pośrednictwu czy pomocy MSWiA mieszkania zostały wyszukane i wyremontowane - mówi Jarosław Skowroński z resoru, jednocześnie zapewniając, że trwają starania, aby znaleźć kolejne lokale.

Ale znalezienie mieszkań nie rozwiązuje wszystkich problemów. Rodziny ewakuowane z Iraku nie mają bowiem wystarczających środków do życia. Dwie z Polek otrzymują wprawdzie emeryturę, ale pozostali dorośli nie mają pracy. Nawet z doskonałą znajomością języka arabskiego o pracę trudno.

Znacznie szybciej aklimatyzują się dzieci - od lutego chodzą do szkół, a dwie osoby rozpoczęły studia.

Dodajmy, że ministerstwo nadal izoluje ewakuowanych – cześć z nich pozostawiła bowiem krewnych w Iraku i dlatego ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia się, gdzie ewakuowani przebywają w Polsce.