Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym była łatwa czy trudna? Sprawdźcie. Na RMF24 publikujemy arkusze zadań.

ZOBACZ ARKUSZ ZADAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO [POZIOM ROZSZERZONY. LICEUM]

ZOBACZ ARKUSZ ZADAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO [POZIOM ROZSZERZONY. TECHNIKUM] 

Maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zdawało blisko 40 tys. uczniów liceów ogólnokształcących i około 2 tys. abiturientów z techników. Egzamin z polskiego trwał  180 minut.

W tym roku licealiści wybierali spośród takich dwóch tematów:

Temat 1. Określ, jaki problem podejmuje Umberto Eco w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Temat 2. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów. (Zygmunt Krasiński "Na Sybir!" i Jacek Kaczmarski "Zesłanie studentów").

Absolwenci technikum wybierali z takich:

Temat 1: Artysta i jego Muza. Zinterpretuj podany fragment powieści Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata, zwracając uwagę na kreacje bohaterów, sposób przedstawienia miłości oraz rolę wątku miłosnego w utworze

Temat 2: Dokonaj interpretacji porównawczej utworu Stanisława Trembeckiego Wilk i baranek i utworu Zbigniewa Herberta Wilk i owieczka. Zwróć uwagę na funkcję zastosowanej w obu utworach ironii i sposób potraktowania konwencji literackiej w tekście współczesnego poety.

W ocenie wypracowań z poziomu rozszerzonego najważniejsze kryteria dla egzaminatorów to: 

- w przypadku wypowiedzi argumentacyjnej określenie problemu podjętego w tekście i sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu; 

- w przypadku interpretacji porównawczej: sformułowanie koncepcji porównywania utworów i uzasadnienie tezy interpretacyjnej.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, ustnych - do 29 maja.

INTERIA.PL/RMF FM