8 sierpnia - dzień inauguracji olimpiady w Pekinie - w Małopolsce będzie odchodzony jako dzień solidarności z chińskimi ofiarami w Tybecie. Tego dnia na budynkach samorządowych zostaną wywieszone tybetańskie flagi. Taką rezolucję przyjęli radni sejmiku wojewódzkiego.

W przyjętej w poniedziałek rezolucji radni wojewódzcy zaapelowali do władz małopolskich powiatów i gmin oraz mieszkańców regionu o włączenie się do akcji i "wyrażenie solidarności z Tybetańczykami, którzy walczą o swoją wolność". Rezolucja sejmiku województwa małopolskiego zostanie przesłana do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra spraw zagranicznych oraz Dalajlamy i ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Przeczytaj rezolucję.

"Rezolucja Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie łamania praw człowieka w Tybecie

Radni Województwa Małopolskiego z najwyższym niepokojem obserwują łamanie praw człowieka i obywatela w Tybecie. Użycie siły przeciwko występującym w obronie swoich praw Tybetańczykom spowodowało już śmierć setek ludzi, wielokroć więcej jest rannych, pozbawionych wolności i represjonowanych. My Polacy wiemy co to znaczy walczyć o wolność i prawa człowieka. Wiemy też jak ważna jest solidarność międzynarodowej opinii publicznej, bo w czasach Solidarności wielokrotnie tego doświadczaliśmy. Dlatego nie możemy milczeć.

Domagamy się od władz chińskich natychmiastowego zaprzestania prześladowań w Tybecie. Żądamy poszanowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uważamy, że władze chińskie winny wpuścić na teren Tybetu międzynarodową misję obserwacyjną, która da wiarygodny raport o zajściach. Protestujemy też przeciwko zamknięciu Tybetu dla dziennikarzy, którzy powinni międzynarodowej opinii publicznej prawdziwie i rzetelnie relacjonować zachodzące tam wydarzenia.

Uznając za słuszny apel obywatelski małopolskich organizacji pozarządowych proklamujemy 8 sierpnia tego roku – dzień rozpoczęcia olimpiady w Pekinie Małopolskim Dniem Solidarności z Tybetem. Wszystkie budynki należące do Województwa Małopolskiego będą w tym dniu udekorowane flagami Tybetu. Apelujemy również do władz małopolskich powiatów i gmin o podobne postępowanie. Wzywamy też wszystkich obywateli naszego województwa o wyrażenie solidarności z Tybetańczykami, którzy walczą o swoją wolność."