Dobiega końca budowa polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa. Jej

symbolicznym zakończeniem będzie wykonanie tak zwanego Złotego Spawu.

Uroczystość odbędzie się w Chełstach w województwie Mazowieckim.

Gazociąg biegnie z Półwyspu Jamalskiego do Europy Zachodniej. Jego

polski fragment ma prawie 700 kiolometrów długości. Gazociąg będzie

w pełni wykorzystany za 10 lat.