Komisja Europejska apeluje o ostrożność przy zakupie świątecznych lampek. Z przedstawionego raportu wynika, że 1/3 tych światełek dostępnych na unijnym rynku jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w domu.

Poważne problemy zostały wykryte w 30,4% badanych dekoracji świetlnych. Bruksela przebadała lampki w 5 krajach (Węgry,Niemcy, Słowacja, Słowenia, Holandia). Ogólnie rzecz biorąc, poważne problemy dotyczą : budowy wtyczek, uchwytów kablowych, kabli, izolacji, ochrony przeciwko porażeniu prądem elektrycznym. Mniej poważne problemy to usterki, które nie zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu użytkownika. Takie ustareki zostały wykryte w dodatkowych 40 % badanych dekoracji świetlnych. Dotyczą one pewnych braków w oznakowaniu, instrukcjach obsługi jak również błędów administracyjnych.

Napotykane trzy główne problemy to:

1. 25% dekoracji świetlnych nie przeszło badań bezpieczeństwa dotyczących uchwytów kablowych. Wadliwy uchwyt kablowy może prowadzić do poluzowanie się przewodów elektrycznych prowadząc do zwiększonego ryzyka porażenia prądem (poważne problemy z niezgodnością).

2. 23% dekoracji świetlnych nie spełnia wymagań dotyczących „pola przekroju poprzecznego.” Oznacza to, że połączenia elektryczne są zbyt cienkie, aby wytrzymać przepływ prądu, co zwiększa ryzyko przegrzania i pożaru (poważne problemy z niezgodnością).

3. 28% wymienionych ozdób nie przeszło pomyślnie testów bezpieczeństwa dotyczących kabli. Oznacza to, że izolacja i budowa dekoracji świetlnych może spowodować ryzyko porażenia prądem (poważne problemy z niezgodnością).

Posłuchaj mojej relacji