Karolina Rozwód od 1 lipca będzie kierować Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Taką informację przekazał resort kultury.

Rekomendacja 11 członków komisji była niemal jednogłośna. Mam nadzieję, że rozpocznie się nowy etap wzmacniania tej instytucji - przekazała cytowana w komunikacie resortu Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. W PISF przeprowadzane są kontrole dotyczące działalności poprzedniego dyrektora - ich wyniki wykazują wiele nieprawidłowości, czego dowodem są składane zawiadomienia do prokuratury - dodała. 

Karolina Rozwód jest doświadczoną menadżerką kultury. Przez kilkanaście lat kierowała Teatrem Starym w Lublinie. Była też zaangażowana m.in. w tworzenie Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego, powstanie Lubelskiego Funduszu Filmowego oraz projekt Lublin-Lwów Miasta Filmowe. W przeszłości zajmowała się również m.in promocją polskiego kina za granicą i koprodukcjami międzynarodowymi. 

W kwietniu Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przestał kierować Radosław Śmigulski. Ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zarzucał mu nadużycia finansowe. 

22 maja do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zostało złożone zawiadomienie w sprawie o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez b. dyrektora PISF. Dotyczyło podejrzenia niezgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych na prywatne cele, m.in. poprzez "opłacanie prywatnych spraw sądowych, zakup alkoholu, nieudokumentowanych usług gastronomicznych, nienależycie udokumentowanych wyjazdów zagranicznych, zakupu upominków, perfum, kosmetyków oraz odzieży, a także wizyt w klubach nocnych".

28 maja 2024 r. zostało złożone kolejne zawiadomienie, do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Śmigulskiego. Zawiadomienie dotyczy m.in. próby wyłudzenia pieniędzy z tytułu fikcyjnej delegacji, a także nienależytego i niezgodnego z regulaminem przyznawania nagród i premii.