Na stronie Krajowej Rady Sądownictwa pojawiła się lista kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Na liście jest 199 nazwisk kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej opublikowanie tych nazwisk zapowiedział rzecznik KRS Maciej Mitera.

Na stronie Krajowej Rady Sądownictwa pojawiła się lista kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Na liście jest 199 nazwisk kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej opublikowanie tych nazwisk zapowiedział rzecznik KRS Maciej Mitera.
Lista kandydatów do Sądu Najwyższego / Marcin Obara /PAP

Do Krajowej Rady Sądownictwa do środy po południu wpłynęło 198 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Najwięcej - 91 kandydatur - wpłynęło na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej SN.

Na wolne stanowiska w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wpłynęło 68 kandydatur, w Izbie Cywilnej - 32, a na wakaty w Izbie Karnej - siedem kandydatur.

24 kandydatury wpłynęły od sędziów sądów rejonowych (w tym 18 do Izby Dyscyplinarnej), 22 - sądów okręgowych, 18 sędziów apelacyjnych i trzech wojewódzkich sądów administracyjnych. Kolejne blisko 90 kandydatur wpłynęło od zawodów prawniczych: adwokatów (34), radców prawnych (45) i notariuszy (10 zgłoszeń). Zgłosiło się także 22 pracowników naukowych, trzech kandydatów z Prokuratorii Generalnej oraz 13 prokuratorów.

Na liście kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego znaleźli się głównie sędziowie sądów różnych szczebli, radcy prawni i adwokaci, ale także prokuratorzy.

Najwięcej kandydatów jest do Izby Dyscyplinarnej - 92. Wśród nich jest obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński. Tu też kandyduje kilku prokuratorów Prokuratury Krajowej - między innymi były zastępca szefa tej prokuratury odpowiadający za sprawy wojskowej Waldemar Puławski, a także była szefowa śląskiego oddziału prokuratury krajowej - Małgorzata Bednarek. Wśród kandydatów są też prokuratorzy IPN.

Natomiast o miejsce w Izbie Cywilnej stara się sędzia Małgorzata Manowska - według nieoficjalnych informacji przyszła kandydatka na prezesa Sądu Najwyższego.

LISTA KANDYDATÓW DO SĄDU NAJWYŻSZEGO>>>

Jak mówił wcześniej sędzia Mitera, "poszczególnymi wnioskami zajmą się zespoły KRS i przedstawią rekomendacje całej Radzie, a cała KRS będzie podejmowała decyzje na posiedzeniu plenarnym". Dodał, że najbliższe kolejne posiedzenie KRS jest zaplanowane od 18 września.

Mitera wskazał też we wtorek, że przepisy o dostępie do informacji publicznej zobowiązują Krajową Radę Sądownictwa do opublikowania listy kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego na stronie internetowej. Jak wówczas zaznaczył, lista kandydatów na sędziów SN pojawi się "dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji pod względem formalnym". Czyli siedem albo 14 dni przed posiedzeniem plenarnym (KRS), czyli przed wyborem kandydatów. Dlatego ukaże się to prawdopodobnie pod koniec sierpnia - podkreślił.

KRS kilkakrotnie zmieniała zdanie

Wcześniej sędzia zapowiedział, że nie opublikuje listy kandydatów do SN powołując się na Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli popularne RODO. Potem przyznał, że był zbyt kategoryczny, odmawiając ujawniania nazwisk kandydatów do SN. Przyznał również, że RODO nie było podstawą do utajnienia listy, a powoływanie się na to unijne rozporządzenie było jedynie dmuchaniem na zimne, bo prezydium KRS chciało tylko przeanalizować przepisy, by nie popełnić błędu.

Być może jest to mój błąd, ja się źle wyraziłem. Natomiast członkowie prezydium (KRS) są bardziej ostrożni w swoich zachowaniach, chcieliby mieć wszystko stwierdzone w formie analiz - i zlecili również analizę RODO. To nie było tak, że "podstawa RODO i nie" - tylko wątpliwości, czy w kontekście RODO ewentualnie coś takiego możemy (zrobić)- wyjaśniał Maciej Mitera w rozmowie z Mariuszem Piekarskim.

Przyznał również, że nie tylko RODO nie stanowi żadnej blokady, a wręcz, że przepisy o dostępie do informacji publicznej zmuszają KRS do ujawniania tego, kto kandyduje do Sądu Najwyższego.

Jak wskazano w obwieszczeniu w Monitorze Polskim, w którym prezydent Andrzej Duda informował o wolnych stanowiskach w SN, do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie Karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie Dyscyplinarnej 16 stanowisk.

Termin na zgłoszenie kandydatur upływał 29 lipca, ale była to niedziela. Biuro KRS były przyjmowane jeszcze w poniedziałek, a poza tym część może wpłynąć pocztą.

Jak informowała w czerwcu KRS, kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego SN we wskazanej w obwieszczeniu izbie oraz dołącza się do niej - z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator - informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

(ag)