"Podjęliśmy decyzję na Radzie Ministrów, żeby zarekomendować wyższą niż pierwotnie planowaliśmy płacę minimalną - na poziomie 2250 zł" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. "To jest jednocześnie też symbol tego, że chcemy, żeby gospodarka polska opierała się o rozwój nie na niskich płacach, tylko na rosnących płacach" - dodał.

"Podjęliśmy decyzję na Radzie Ministrów, żeby zarekomendować wyższą niż pierwotnie planowaliśmy płacę minimalną - na poziomie 2250 zł" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. "To jest jednocześnie też symbol tego, że chcemy, żeby gospodarka polska opierała się o rozwój nie na niskich płacach, tylko na rosnących płacach" - dodał.
Zdj. ilustracyjne /Darek Delmanowicz /PAP

Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. - 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.). Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,70 zł (w 2018 r. -  13,70 zł).

"Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Związki zawodowe powtarzają, że płaca minimalna w Polsce powinna wynosić co najmniej połowę średniej krajowej, czyli nie mniej niż 2400 złotych. 22 września OPZZ zorganizuje w Warszawie manifestację właśnie w sprawie podniesienia płacy minimalnej.