Do rzymskiego wikariatu wpłynęła petycja, postulująca uznanie papieża Jana Pawła II za męczennika. Według wnioskodawców, podjęciu takiej decyzji nie przeszkadza fakt, że papież przeżył zamach z 13 maja 1981 roku.

Petycję do rzymskiego wikariatu skierowało stowarzyszenie kulturalne „Tiberis Custos”, które za podstawę do wysunięcia takiego postulatu uznało właśnie zamach sprzed 24 lat.

Wniosek trafił do rąk polskiego księdza, postulatora procesu beatyfikacyjnego, Stanisława Odera. Sugerował on wcześniej, że uznanie Jana Pawła II za męczennika jest mało prawdopodobne.

Jednak ostateczną opinię na ten temat wyda watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. Jeżeli byłaby ona pozytywna, to oznaczałoby znacznie przyspieszenie beatyfikacji papieża-Polaka. Nie byłoby już bowiem konieczności zaświadczenia cudu, dokonanego za wstawiennictwem kandydata na ołtarze.