Trzy królowe: Hiszpanii - Zofia, królowa Belgów - Paola i Jordańskiego

Królestwa Haszymidzkiego - Rania Al Abdullah oraz 12 żon prezydentów

różnych krajów od Egiptu po Armenię - zjechało do Warszawy. Wezmą

udział w rozpoczynającej się dziś międzynarodowej konferencji

poświęconej prawom dziecka.

Forum zorganizowano z inicjatywy Jolanty Kwaśniewskiej, w 10

rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Konwencji o prawach Dziecka.