Gall - ale już nie Anonim. Poznański historyk profesor Tomasz Jasiński dowiódł, że pierwszy polski kronikarz to mnich z klasztoru świętego Mikołaja na wyspie Lido niedaleko Wenecji. Teoria włoskiego pochodzenia Anonima pojawiała się już w historii, ale dopiero teraz potwierdziła ją analiza teksów mnicha z Lido i autora "Kroniki Polskiej".

O Galu, który okazał się Włochem, a właściwie to Dalmatyńczykiem, rozmawiałem z uczniami 43 gimnazjum w Poznaniu.

Tomasz Jasiński pracuje teraz nad wyglądem Gala Anonima. Historyk podejrzewa, że mnich z Lido to namalowany w kościele św. Marka znany historykom niejaki Cerbanus Cerbani.