Francuskie dzieci będą mogły nosić nazwiska swoich matek. To znaczące zwycięstwo francuskich kobiet, nad potężnymi siłami galijskiej biurokracji.

Prawo we Francji sięga czasów napoleońskich i to zgodnie z nim, do tej pory, dziecko automatycznie dostawało nazwisko ojca.

Od stycznia będzie mogło mieć nazwisko ojca lub matki, lub nawet podwójne. Ale gdyby rodzice mieli problem z uzgodnieniem, czyje nazwisko powinien nosić potomek, automatycznie szala prawa przechyla się na korzyść ojca.