Platforma Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 32,8 procent głosów - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP. Drugie miejsce przypadło PiS-owi, który uzyskał poparcie mniejsze o jeden punkt procentowy. Według sondażu, próg wyborczy przekroczyły jeszcze trzy partie: SLD, PSL i Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego. Frekwencja wyborcza wyniosła 22,7 procent.

Z sondażu wynika, że na SLD zagłosowało 9,6 procent wyborców, na Nową Prawicę - 7,2 procent, a na PSL - 7 procent.

Oznacza to, że PO i PiS będą miały w Parlamencie Europejskim po 19 deputowanych, pięć mandatów uzyskało SLD, natomiast PSL i Nowa Prawica - po 4 mandaty.

Swoich przedstawicieli nie będą miały w europarlamencie m.in.: Europa Plus Twój Ruch (3,7 procent głosów), Solidarna Polska (3,1 procent) i Polska Razem Jarosława Gowina (2,8 procent).

Dla kogo mandaty

Według sondażu, do europarlamentu dostali się m.in. Jerzy Buzek (PO), Anna Fotyga (PiS), Bolesław Piecha (PiS), Michał Kamiński (PO), Janusz Korwin-Mikke (NP), Bogdan Zdrojewski (PO), Jarosław Kalinowski (PSL) i Dariusz Rosati (PO).

Mandatów nie zdobyli natomiast m.in. Jacek Rostowski, Paweł Zalewski, Otylia Jędrzejczak, Tadeusz Ross i Henryka Krzywonos (PO), Weronika Marczuk i Wojciech Olejniczak (SLD) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). 

Częściej głosowali mężczyźni

Z sondażu wynika ponadto, że w wyborach do PE zagłosowało więcej mężczyzn niż kobiet - frekwencja wyniosła odpowiednio 23,9 i 21,7 proc.

Jeśli chodzi o wiek, to najwyższa frekwencja była w grupie 60+ (31,8 proc.), a najmniejsza w grupie wiekowej 18-25 (17 proc.). W przypadku grupy wiekowej 26-39 frekwencja wyniosła 18 proc., a 40-59 - 22,5 proc.

Najwyższą frekwencję odnotowano w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców - 33,6 proc., a najniższą na wsiach - 18,6 proc. W miastach do 50 tys. frekwencja wyniosła 21,4 proc., w miastach 51-200 tys. - 24,4 proc., a w miastach 201 - 500 tys. - 28,5 proc.

Oto pełna lista kandydatów, którzy według sondażu Ipsos dla TVP zdobyli mandaty:

1. Jerzy Buzek - PO

2. Danuta Hübner - PO

3. Bogdan Zdrojewski - PO

4. Róża Gräfin von Thun - PO

5. Janusz Wojciechowski - PiS

6. Bolesław Piecha - PiS

7. Janusz Lewandowski - PO

8. Tomasz Poręba - PiS

9. Jacek Saryusz-Wolski - PO

10. Dariusz Rosati - PO

11. Ryszard Legutko (raczej wchodzi) - PiS

12. Andrzej Duda (raczej wchodzi) - PiS

13. Ryszard Czarnecki - PiS

14. Zdzisław Krasnodębski - PiS

15. Dawid Jackiewicz - PiS

16. Janusz Korwin-Mikke - Nowa Prawica JKM

17. Adam Szejnfeld (raczej wchodzi) - PO

18. Barbara Kudrycka - PO

19. Karol Karski - PiS

20. Mirosław Piotrowski (raczej wchodzi) - PiS

21. Janusz Zemke - SLD

22. Jarosław Wałęsa (raczej wchodzi) - PO

23. Adam Gierek - SLD

24. Zbigniew Kuźmiuk - PiS

25. Marek Gróbarczyk - PiS

26. Lidia Geringer de Oedenberg - SLD

27. Anna Fotyga - PiS

28. Elżbieta Łukacijewska - PO

29. Marek Jurek (raczej wchodzi) - PiS

30. Kosma Złotowski - PiS

31. Bogusław Liberadzki - SLD

32. Danuta Jazłowiecka - PO

33. Kazimierz Ujazdowski (raczej wchodzi) - PiS

34. Julia Pitera - PO

35. Tadeusz Zwiefka (raczej wchodzi) - PO

36. Bogdan Wenta (raczej wchodzi) - PO

37. Stanisław Ożóg (raczej wchodzi) - PiS

38. Jan Olbrycht - PO

39. Krystyna Łybacka - SLD

40. Beata Gosiewska - PiS

41. Stanisław Żółtek (raczej wchodzi) - Nowa Prawica JKM

42. Czesław Siekierski - PSL

43. Robert Iwaszkiewicz - Nowa Prawica JKM

44. Michał Kamiński - PO

45. Jarosław Kalinowski - PSL

46. Jadwiga Wiśniewska - PiS

47. Michał Boni (raczej wchodzi) - PO

48. Krzysztof Hetman - PSL

49. Andrzej Grzyb - PSL

50. Michał Marusik (raczej wchodzi) - Nowa Prawica JKM

51. Marek Plura (raczej wchodzi) - PO