Trzyletnia służba w wojskach NATO za ponad cztery tysiące złotych miesięcznie. To szansa przed jaką stoi stu kandydatów, którzy dziś zdają pierwsze egzaminy w jednostce szkoleniowej wojsk NATO w Kielcach.

Stu zdenerwowanych lekko chłopców zmaga się dziś z językiem angielskim. Czeka ich także rozmowa kwalifikacyjna. Każdy z nich ma za sobą przeszkolenie wojskowe. Tylko 42 będzie mogło uczestniczyć w rocznym szkoleniu, po którym będą mogli pełnić służbę w łączności, logistyce, informatyce, czy żandarmerii. Od tych ludzi wymaga się zarówno pewnych umiejętności, jak i pewnych predyspozycji – „służba w NATO jest służbą ochotniczą” – zaznacza pułkownik Roman Krzyżanowski. Zagraniczny kontrakt trwa trzy lata. Pensja wynosi około 4,5 tysiąca złotych. NATO płaci również za mieszkanie i szkołę dla dzieci. Nasi żołnierze muszą znać język i obsługę komputera. Podczas rocznego szkolenia będą uzupełniać braki, a przy stale rosnącym w Polsce bezrobociu, to naprawdę niezwykła okazja.

15:45