NATO przyznało Rosji prawo do podejmowania decyzji w niektórych dziedzinach na równi z 19 członkami Sojuszu. W tym celu powstanie nowy organ NATO, który będzie się nazywać Rada Rosja-NATO. Zacieśnienie współpracy to efekt wydarzeń na świecie po 11 września. Tak amerykańska tragedia wpłynęła na sojusze.

Wspólne decyzje będą podobno dotyczyć głównie walki z terroryzmem, rozprzestrzenianiem broni atomowej oraz misji pokojowych. Decyzje te będą zapadać w ramach nowego forum w gronie 20 państw. Najdalej do maja przyszłego roku powstanie ten nowy organ, który jak zaznaczono w końcowym komunikacie, będzie mechanizmem konsultacji współpracy, wspólnych decyzji oraz skoordynowanych i wspólnych akcji. Oficjalnie wiceminister spraw zagranicznych Polski Adam Rotfeld zaprzecza, jednak dyplomaci NATO przyznają, że Rosja będzie mogła w tym nowym forum powiedzieć nie. Nie oznacza to, że Rosja będzie mogła sparaliżować działanie Paktu lub zagrozić jego zdolnościom obronny, czego najbardziej obawiają się zwłaszcza wojskowi Sojuszu. Po pierwsze dlatego, że wspólne decyzje będą dotyczyć tylko kilku dziedzin, a ponadto Sojusz rezerwuje sobie prawo do podjęcia decyzji we własnym gronie 15 państw – nawet jeśli decyzja ta zostałaby zawetowana przez Moskwę. Właśnie zachowanie niezależności decyzji NATO było podstawowym polskim i niemieckim warunkiem wyrażenia zgody na przyznanie prawa weta w tych kilku dziedzinach.

21:20