W imieniu słuchaczy RMF FM Konrad Piasecki zapytał dziś swojego gościa Piotra Dudę, szefa Solidarności, ile zarabia. Ten jednak oficjalnie kwoty nie chciał ujawnić. Stwierdził jedynie: "Jeśli panowie chcą wiedzieć, ile zarabia przewodniczący Solidarności, mogą zapisać się do Solidarności. Bo każdy członek związku wie, ile zarabia jego przewodniczący."

Szef Solidarności Piotr Duda

Kuba Kaługa był o poranku w centrali związku w Gdańsku

Po tej enigmatycznej - przyznacie - wypowiedzi Piotra Dudy w Kontrwywiadzie RMF FM na naszą redakcyjną skrzynkę wpadły dwa e-maile. "Jestem członkiem Solidarności MAN Niepołomice. NIE WIEM, ILE ZARABIA PAN DUDA." I "Jestem członkiem NSZZ Solidarność od 20 lat i nie wiem, ile zarabia pan Duda i chętnie się dowiem, bo u nas nikt z członków nie wie".

Skoro więc związkowiec nie wie, a przewodniczący powiedzieć nie chce, sprawdziliśmy: w statucie związku zapisano: to niespełna trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału. W obwieszczeniu prezesa GUS to 3 681, 85 złotych. Dla szefa Komisji Krajowej  wypada 10 600 złotych miesięcznie.