Duchy przeszłości nie pozwalają na budowę nowoczesnego węzła komunikacyjnego w Poroninie na Podhalu. Budynek i działka, na której stoi muzeum Lenina, wpisano kiedyś do rejestru zabytków. I teraz są kłopoty...

Władze gminy chcą wykreślenia muzeum Lenina z rejetru, bo wojewódzki konserwator zabytków Jan Janczykowski nie zgadza się na prowadzenie prac projektowych i budowlanych w pobliżu budynku.

Zabytkowy jest sam budynek. Oczywiście jako muzeum Lenina ma mniejszą wartość, natomiast jest to bardzo interesujący, dobrze zachowany obiekt tradycyjnego miejscowego budownictwa – wyjaśnia Jan Janczykowski.

Odmiennego zdania są władze gminy i mieszkańcy. Poronin odwiedził reporter RMF Maciej Pałahicki: