Po raz 14. Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do Polski. Słowaccy skauci przynieśli je dzisiaj polskim harcerzom na przejście graniczne na Łysej Polanie w Tatrach.

Przed Wigilią ogień trafi do polskich domów, szkół, szpitali, kościołów i urzędów. W uroczystości powitania ognika z Betlejem na polsko-słowackiej granicy wzięło udział prawie tysiąc osób - władze ZHP, harcerze, ochotnicze straże pożarne z Podtatrza i mieszkańcy.

Pierwsze światełko, odpalone od lampy przyniesionej przez słowackich skautów, zabłysnęło w naszym kraju za szybą posterunku granicznego na Łysej Polanie.

Betlejemskie Światło Pokoju zostanie następnie przekazane pzez harcerzy z ZHP skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Co roku akcję roznoszenia po całej Europie Betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczynają skauci z Austrii, którzy przywożą ogień z Betlejem do swego kraju. W Katedrze Wiedeńskiej przekazują go skautom z sąsiednich krajów.