W byłym hitlerowskim obozie zagłady w Bełżcu na Lubelszczyźnie uroczyście otwarto dziś miejsce pamięci. W 1942 roku w ciągu niecałych dziesięciu miesięcy Niemcy wymordowali tam pół miliona ludzi, głównie Żydów. Z bliskimi pomordowanych rozmawiał reporter RMF Cezary Potapczuk:

Budowę monumentu sfinansowano z pieniędzy żydów amerykańskich i rządu polskiego.