Na rozpoczynającej się o godzinie 11 audiencji prywatnej w Watykanie Prezydent Aleksander Kwaśniewski przekaże Janowi Pawłowi II zaproszenie do ponownego odwiedzenia kraju.

Punktualnie o 11 prezydent z małżonką pojawią się w Watykanie. Potem Aleksander Kwaśniewski będzie rozmawiał z papieżem w cztery oczy. Co będzie tematem rozmowy? Zapewne Jan Paweł II będzie wypytywał co słychać w Polsce, ponieważ to zawsze interesuje go najbardziej. Prezydent opowie zapewne o naszych negocjacjach z Unią Europejską i przekaże zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Prawdopodobnie zostanie ono przyjęte i być może jeszcze dziś dowiemy się o dacie wizyty i poznamy miejsca, które Jan Paweł II odwiedzi. Z pewnością dziś w Watykanie nie będzie mówiło się o sprawie arcybiskupa Paetza.

O zaproszeniu papieża przez władze państwowe do odwiedzin w Polsce prezydent mówił w ubiegłym tygodniu. Wcześniej prymas Polski kardynał Józef Glemp wystosował do Jana Pawła II oficjalne zaproszenie w imieniu Episkopatu Polski do złożenia wizyty w Polsce w 2002 r. Dzisiejsza wizyta w Watykanie będzie jednym z ostatnich punktów programu wizyty prezydenta we Włoszech. Kwaśniewski odwiedzi jeszcze Florencję, gdzie w Instytucie Europejskim wygłosi odczyt na temat informowania społeczeństw o rozszerzeniu i przyszłości Unii Europejskiej.

10:00