Windsurfing i marsze na orientację - to hobby 86-letniej Leidy

Sevruk z Estonii. Staruszka prowadzi niezywkle aktywny tryb życia. "Po

prostu boję się bezczynności" - wyznała reporterowi miejscowej gazety.

Pani Sevruk - która jest już babcią - zamierza aktywnie spędzać czas

jeszcze przez wiele lat. W dodatku ciągle stawia czoła nowym

wyzwaniom. Właśnie przygotowuje się do pierwszego w życiu skoku na

spadochronie. Jeżeli wszystko pojdzie dobrze - także i to hobby

zamierza włączyć na stałe do programu swoich zajęć.