Aż 60 % polskich dróg to drogi nazywane „ czarnymi odcinkami”. 70 % wszystkich wypadków śmiertelnych ma miejsce na tych właśnie odcinkach. Najbezpieczniejsze są autostrady , których w Polsce jest tylko 4 % długości wszystkich dróg.

Wynika tak z raportu przygotowanego przez naukowców Politechniki Gdańskiej i ekspertów Polskiego Związku Motorowego.

Raport sporządzono na podstawie danych statystycznych z lat 2006-2008.

W tym czasie na polskich drogach odnotowano ponad 12 500 wypadków, w których zginęło prawie 6 tysięcy osób.