Przez sześć miesięcy 2013 roku wywiad skarbowy zabezpieczył mienie o wartości prawie 900 mln zł. To ponad dwa razy więcej niż przez cały ubiegły rok - ujawnia "Puls Biznesu".

Każdy z niespełna 400 pracowników tej służby od stycznia do końca czerwca br. zarobił więc dla skarbu państwa około 2,2 mln zł.

Wartość zabezpieczonego mienia to połowa wszystkich wykrytych przez wywiad skarbowy nieprawidłowości podatkowych w pierwszym półroczu 2013 roku. Ze statystyk wynika, że było to ponad 1,7 mld zł (dla porównania przez cały 2012 rok służba wykryła nieprawidłowości podatkowe na łączną kwotę blisko 2,5 mld zł.).

Z tej kwoty przestępstwa dotyczące podatku akcyzowego to ponad 137 mln zł, a oszustwa dotyczące podatku od osób fizycznych (PIT) 145 mln zł. Najwięcej wykrytych przez wywiad skarbowy nieprawidłowości stanowiły sprawy związane z wyłudzaniem podatku VAT - około 1,35 mld zł.